Biografia

Ukończyła kierunek prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, gdzie studiowała w latach 2017-2022. W 2022r. obroniła pracę magisterską pt. „Prawnokarna ochrona praw zwierząt futerkowych”, otrzymując tytuł magistra prawa. Od wielu lat zajmuje się ochroną praw zwierząt, działając aktywnie na rzecz fundacji, których celem jest ochrona zwierząt. Interesuje się także prawem nowych technologii oraz prawem własności intelektualnej. Od ponad roku nabywa doświadczenia pracując w Kancelarii adwokackiej.

© 2023 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.