Aleksandra Ziejewska

Aplikant adwokacki?

Telefon Email

Biografia

Absolwentka kierunek prawo na Uniwersytecie Warmi?sko – Mazurskim w Olsztynie. Studia uko?czy?a z wynikiem bardzo dobrym, broni?c prac? magistersk? pt. „Rozliczenie nak?adów na rzecz mi?dzy ma??onkami” pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Piszczka(2012). Swoje do?wiadczenie zawodowe zdobywa?a pracuj?c jako asystent notarialny oraz jako asystent komorniczy. Odbywa aplikacj? adwokack? pod patronatem mec. Katarzyny Bugaj - Kotterby. Interesuje si? w szczególno?ci prawem cywilnym oraz karnym. Nabyte do?wiadczenie pozwala jej na interdyscyplinarne podej?cie do spraw.

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.