Biografia

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (2009), Uniwersité Robert Schuman w Strasbourgu – Certyfikat Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (2007) oraz Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie, gdzie uzyskała tytuł magistra LL.M. ze specjalnością z prawa konkurencji, pod kierownictwem prof. José Luis da Cruz Vilaça  – zasłużonego w rozwoju UE, obecnie Sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktykowała w Polsce i zagranicą, m.in. podczas stażów w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu oraz w portugalskiej Kancelarii PLMJ, Sociedade de Advogados, RL. Biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz portugalskim na poziomie zaawansowanym. Posiada szczególną wiedzę m.in. z zakresu doradztwa przedsiębiorstwom branży finansowej oraz w zakresie upadłości konsumenckiej. Nadto, prowadzi sprawy cywilne – gospodarcze, rodzinne i karne. Adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, od roku 2018, jest wpisana na  listę stałych mediatorów  prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.