Czym jest prawo karne i dlaczego dobór dobrego prawnika w tej dziedzinie jest ważny?

Prawo karne jest zbiorem przepisów, które określają czyny zabronione oraz konsekwencje ich popełnienia przez obywateli. Ten dział prawa charakteryzuje się całkowitą równością, tak więc każdy jest względem niego równy. Ogólnie rzecz ujmując można przyjąć, że prawo karne jest zbiorem przepisów rozstrzygających o zasadzie oraz zakresie odpowiedzialności sprawcy czynu karalnego.

Potrzebujesz pomocy, jeśli chodzi o sprawy karne? Gdzie powinieneś szukać pomocy prawnej? Jak wybrać adwokata? Kto świadczy szybką pomoc osobom zatrzymanym? Podpowiadamy.

NA JAKIE DZIAŁY DZIELI SIĘ PRAWO KARNE?

Tę gałąź prawa można podzielić na kilka metod.

 1. Ze względu na kryterium przedmiotu:
  • prawo karne materialne - najważniejszy element prawa karnego, w którym zawarte są wszystkie czyny zabronione oraz zasady postępowania i kary kryminalne;
  • prawo karne procesowe, które określa przepisy prawne dotyczące sposobu postępowania w przypadku dokonania czynu zabronionego; prawo karne wykonawcze, definiujące metodologię wymierzania kary.
 2. Ze względu na zasady zastosowania:
  • prawo karne powszechne, opisujące normy, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy obywatele;
  • prawo karne indywidualne, obejmujące wszelkie normy, które dotyczą kwestii egzekwowania interesów (na przykład sprawy karno-skarbowe) czy odpowiedzialności grupy osób a także prawo wojskowe.
 3. Ze względu na wagę popełnionych czynów zabronionych:
  • prawo karne dotyczące wykroczeń, dotyczące czynów o niewielkiej szkodliwości (np. wykroczenia drogowe)
  • prawo karne sensu stricto, obejmujące wszystkie popełnione czyny zabronione o znacznie większej szkodliwości społecznej.

JAKIE FUNKCJE MA PRAWO KARNE?

 1. Funkcja sprawiedliwościowa

  Procesy sądowe mają na celu zaspokojenie poczucia sprawiedliwości osoby, która została pokrzywdzona oraz społeczności jako ogółu.

 2. Funkcja ochronna

  Najważniejsze będą w tej kwestii regulacje, które mają zastosowanie, jeszcze nim dojdzie do czynu niedozwolonego. Chodzi o płaszczyznę prewencyjną, zapobiegającą popełnianiu określonych przestępstw; represyjną, określającą podstawy do ukarania za nie oraz zabezpieczającą, jeżeli nie można zastosować kary, która powinna zostać zasądzona za popełnienie określonego czynu zabronionego - na przykład w przypadku choroby psychicznej.

 3. Funkcja gwarancyjna

  Ta funkcja ma na celu zabezpieczenie jednostki przed nadmierną ingerencją organów prawa. Istnieją wytyczone granice pomiędzy ustawową wolnością obywateli a uprawnieniami państwa. Bardzo często funkcja ta pozwala uniknąć różnych interpretacji jednego czynu.

 4. Funkcja kompensacyjna

  Funkcję kompensacyjną czy grzywnę i orzeka o naprawieniu szkód względem pokrzywdzonego.

 5. Funkcja prewencyjna

  Zapobiega przede wszystkim powstawaniu czynów zabronionych - chociażby ze względu na zagrożenie konsekwencjami za ich popełnienie. To bardzo istotna rola prawa, w związku z dążeniem do zminimalizowania zachowań o charakterze patologicznym.

PORADA PRAWNA - ADWOKAT JELENIA GÓRA - KOMU POWIERZYĆ PROWADZENIE SPRAWY?

Sprawy z tej gałęzi prawa wymagają pomocy mecenasa, który nie tylko posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, ale również posiada zdolność do analitycznego myślenia, inteligentnego kojarzenia faktów oraz znajomości podobnych przypadków. Jeśli nerwowo wpisujesz w wyszukiwarkę hasło "Jelenia Góra - porada prawna", lepiej uważaj! Obecnie udzielanie porad prawnych nie jest ustawowo regulowane, i również osoby nie majace stoswnych uprawnień zawodowych (jak adwokat czy radca prawny) mogą takich udzielać. Powierzenie tak istotnej sprawy przypadkowej osobie może przynieść Ci wiele negatywnych konsekwencji. Polecamy skorzystanie z internetowych rankingów prawników, które pomogą Ci określić, który adwokat jest w stanie zadbać o Twoje interesy tak dobrze, jak o swoje własne. Pomocne mogą okazać się także zamieszczone przez poprzednich klientów opinie, które znajdziesz dzięki funkcjom Google. Niezależnie od tego, czy wyszukujesz hasło "adwokat Jelenia Góra" czy "adwokat Gdańsk" - przede wszystkim postaraj się zrobić chłodny research.

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.