Mediacje Jelenia Góra

Stały Mediator przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze - Adwokat Katarzyna Bugaj-Kotterba świadczy również usługi oraz wspiera wiedzą z zakresu mediacji (cywilnych, rodzinnych, karnych, ubezpieczeniowych). Mediator taki jak adwokat Jelenia Góra to osoba, która poszukuje dla zwaśnionych stron rozsądnego porozumienia, który mógłby zakończyć istniejący spór bez konieczności prowadzenia często długiego postępowania sądowego. Mediator wykonuje swoje zadania zarówno na podstawie skierowania sprawy przez Sąd, jak i na podstawie umowy o mediację zawartej z klientem. Zadaniem mediatora nie jest doprowadzenie do ugody za wszelką cenę, ale szukanie płaszczyzny, na której skonfliktowane strony mogą szukać sposobu na zakończenie sporu. Nie wszystkie mediacje kończą się ugodą, ale często udaje się wypracować przynajmniej zrozumienie stanowiska drugiej strony, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnej eskalacji konfliktu.

Mediacje prowadzone w ramach świadczonych usług przez Mediatora nie mogą być i nie są poradami prawnymi dla stron. Mediator musi być osobą bezstronną i działać w interesie rozwiązania konfliktu, a wszystko co zostanie przekazane w ramach mediacji jest objęte absolutną tajemnicą. Wiedza prawnicza przychodzi tu z pomocą.

58-100 Świdnica, pl. Grunwaldzki 6/1

tel.: (74)85-20-586
fax: (74)85-20-586
e-mail: kancelaria.sca@bugaj-adwokaci.pl
58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 22/1a
Vis-a-vis Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

tel.: (75)619-70-30
e-mail: kancelaria.jg@bugaj-adwokaci.pl
Województwo dolnośląskie

NIP: 8842672336
REGON: 022357280