Porady prawne

Zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym oferujemy porady prawne. Adwokat po zapoznaniu się z Państwa sytuacją oraz wątpliwościami odpowie na Państwa pytania, a także przedstawi możliwe rozwiązania sytuacji.

Nasza kancelaria prawna udziela porad w sprawach:

  • cywilnych (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku, naruszenie dóbr osobistych)
  • karnych (sprawy karne oraz karno-skarbowe, wykroczenia, areszt)
  • rodzinnych (rozwód, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, kwestie władzy rodzicielskiej)
  • pracy (nieuzasadnione zwolnienie, roszczenia pracownicze, sporządzanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń)
  • administracyjnych (uzyskanie różnego rodzaju pozwoleń, odwołania od decyzji organów administracyjnych, pomoc w interpretacji wniosków i decyzji)
  • gospodarczych (zakładanie i przekształcanie spółek, sprawy związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa).
  • Porad prawnych udzielamy w naszej kancelarii adwokackiej, której siedziby mieszczą się zarówno w Jeleniej Gorze, jak i w Świdnicy.