Prawo cywilne Jelenia Góra

W zakresie prawa cywilnego nasza kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze oferuje wsparcie w formie porady, sporządzenia pism, wniosków i innej dokumentacji oraz reprezentowania interesów klienta w postępowaniu sądowym. Mogą nam Państwo powierzyć sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę, a także o podział majątku, przywrócenie utraconego posiadania czy też zniesienie współwłasności.

Zapewniamy również wsparcie w zakresie windykacji należności – zarówno na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, negocjacje, sporządzanie i zawieranie umów z dłużnikiem), jak i w toku postępowania sądowego oraz windykacji komorniczej. Adwokat reprezentuje ponadto interesy w klienta w innych sprawach sądowych wynikających z innych zobowiązań cywilnoprawnych. Nasza kancelaria prawna w Jeleniej Górze zapewnia klientom wsparcie na każdym etapie postępowania, co oznacza, że w przypadku niezadowalającego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy (spadkowej, o zapłatę, podział majątku i innych), sporządzamy odpowiednie środki zaskarżenia.

Dla osób, które szukają informacji na temat upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności polecamy usługę: upadłość konsumencka Jelenia Góra

58-100 Świdnica, pl. Grunwaldzki 6/1

tel.: (74)85-20-586
fax: (74)85-20-586
e-mail: kancelaria.sca@bugaj-adwokaci.pl
58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 22/1a
Vis-a-vis Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

tel.: (75)619-70-30
e-mail: kancelaria.jg@bugaj-adwokaci.pl
Województwo dolnośląskie

NIP: 8842672336
REGON: 022357280