Adwokat tarcza antykryzysowa Jelenia Góra

W niezwykłych czasach, w jakich znaleźli się nie tylko pracodawcy czy przedsiębiorcy, ale i obywatele, a związanych z okresem wstrzymania funkcjonowania wielu instytucji, sądów, urzędów, oraz koniecznością wstrzymania wielu działalności w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (tzw. epidemia CoVID-19), Kancelaria Adwokacka w Jeleniej Górze (oraz w Świdnicy) świadczy również bieżącą pomoc w zakresie doradztwa prawnego i pomocy prawnej w sytuacjach trudnych, z jakimi przyszło wielu podmiotom i osobom się zmierzyć obecnie.

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej – ustawodawca - uchwalił dwie ustawy – tzw. tarcze antykryzysowe. Są to:

- Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r. (Dz.U. 2020, poz. 374) oraz

- Ustawę o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 31 marca 2020r. (Dz.U. 2020, poz. 568).

Obie te ustawy mają na celu i wspomożenie obywateli w radzeniu sobie z zaskakującymi sytuacjami, z jakimi przyszło im się zmierzyć.

Obecnie w toku prac legislacyjnych jest projekt ustawy z dnia (3) 16 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta najprawdopodobniej zostanie w najbliższym czasie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi związane z pomocą prawną w zakresie realnego stosowania mechanizmów przewidzianych w tzw. tarczach antykryzysowych, rozumienia ich zapisów (które nastręczają wątpliwości interpretacyjne) i możliwości faktycznego wykorzystania. Adwokat to pomoc prawna świadczona w zakresie jednorazowych porad prawnych (po analizie każdego przypadku), jak i w zakresie zastępowania stron przed instytucjami, osobami prawnymi, fizycznymi i urzędami, czy sądami.

Najważniejsze, to móc rzetelnie ocenić daną sytuację faktyczną i prawną i podjąć jak najlepszą decyzję zawczasu, zanim ewentualne skutki kryzysu gospodarczego okażą się być trudne do pokonania. Stąd nasza Kancelaria Adwokacka oferuje swoje usługi w zakresie tzw. prewencji prawnej i umożliwia dokonanie realnej analizy możliwości działania w czasach epidemii i po niej.