Prawo Cywilne

W zakresie prawa cywilnego nasza kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze oferuje wsparcie w formie porady, sporządzenia pism, wniosków i innej dokumentacji oraz reprezentowania interesów klienta w postępowaniu sądowym. Mogą nam Państwo powierzyć sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę, a także o podział majątku, przywrócenie utraconego posiadania czy też zniesienie współwłasności.

Zapewniamy również wsparcie w zakresie windykacji należności – zarówno na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, negocjacje, sporządzanie i zawieranie umów z dłużnikiem), jak i w toku postępowania sądowego oraz windykacji komorniczej. Adwokat reprezentuje ponadto interesy w klienta w innych sprawach sądowych wynikających z innych zobowiązań cywilnoprawnych. Nasza kancelaria prawna w Jeleniej Górze zapewnia klientom wsparcie na każdym etapie postępowania, co oznacza, że w przypadku niezadowalającego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy (spadkowej, o zapłatę, podział majątku i innych), sporządzamy odpowiednie środki zaskarżenia.

Dla osób, które szukają informacji na temat upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności polecamy usługę: upadłość konsumencka Jelenia Góra

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.