Prawo Pracy

Bugaj Adwokaci to kancelaria prawna, która oferuje wsparcie zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom zatrudnionym. Świadczymy nie tylko porady, ale też reprezentujemy interesy klienta w postępowaniu sądowym oraz przedsądowym. Zajmujemy się również sporządzaniem odpowiednich pism, wniosków, opinii prawnych, projektów umów, regulaminów i innych dokumentów – zarówno procesowych, jak i stanowiących wewnętrzną dokumentację firmy. Adwokat oferuje wsparcie przez cały okres trwania sprawy.

W zakresie prawa pracy oferujemy wsparcie adwokata w takich sprawach jak:

  • mobbing;
  • dyskryminacja na tle płciowym, rasowym czy też religijnym;
  • niezasadne zwolnienie;
  • złamanie zakazu konkurencji;
  • wypadek przy pracy;
  • finansowe roszczenia pracownicze związane z brakiem wynagrodzenia za nadgodziny bądź też należnej gratyfikacji wynikającej z przestrzegania zapisu o zakazie konkurencji;
  • konflikt pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym;
  • dochodzenie odszkodowań i roszczeń z tytułu mobbingu, dyskryminacji czy też niezasadnego bądź niezgodnego z obowiązującymi przepisami zwolnienia.
Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.