Prawo rodzinne

Nasza kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze zajmuje się sprawami regulowanymi przez prawo rodzinne. Są to między innymi sprawy rozwodowe, alimentacyjne, a także związane z władzą rodzicielską oraz kontaktami z dzieckiem. Adwokat zapewnia wsparcie na każdym etapie postępowania – zarówno w formie sporządzenia i złożenia odpowiednich pism, wniosków i dokumentacji, jak i reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym czy też udziału w mediacjach i negocjacjach. W naszej kancelarii w Jeleniej Górze udzielamy również porad prawnych.

W zakres naszych usług wchodzą różnego rodzaju sprawy rodzinne:

  • separacja, rozwód – porady, pomoc przy zgromadzeniu dokumentacji, sporządzenie pism i wniosków, reprezentowanie klienta zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w mediacjach
  • władza rodzicielska – sprawy o powierzenie władzy obojgu rodzicom, a także o jej odebranie bądź przywrócenie
  • alimenty – ustalenie obowiązku alimentacyjnego, wysokości świadczeń oraz ich aktualizacja w miarę zmieniających się okoliczności (zwiększenie potrzeb dziecka, pogorszenie sytuacji materialnej rodzica)
  • kontakty z dzieckiem – w przypadku braku porozumienia rodziców w tej kwestii sąd ustala zasady kontaktów, biorąc pod uwagę dobro małoletniego.
 

Adwokat Katarzyna Bugaj Kotterba w Jeleniej Górze zajmuje się reprezentacją w postępowaniach sądowych w sprawach rozwodowych oraz o separację. Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń, stąd łatwo o pomyłkę w toku postępowania rozwodowego. Tego typu sprawy obarczone są bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym, co znacząco utrudnia podejmowanie decyzji, zaś pomoc profesjonalnego pełnomocnika takiego jak Adwokat w Jeleniej Górze stanowi gwarancję, że najistotniejsze rozstrzygnięcia rozwodu nie naruszą praw i interesów klienta. Ważnym jest, aby w tak trudnym czasie rozwodu mieć kontakt i wsparcie osoby, której celem jest zabezpieczenie interesów klienta. Kancelaria Adwokacka w Jeleniej Górze prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie rozwodów/separacji.

Należy pamiętać, że jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to obowiązkiem Sądu jest orzec nie tylko o samym zakończeniu związku małżeńskiego, ale również o władzy rodzicielskiej, sposobie kontaktowania się z dziećmi oraz o alimentach. Te kwestie bywają bardzo zawiłe i wymagają szczególnie starannego podejścia pełnomocnika, uwzględniając w szczególności – interes i dobro dziecka. Adwokat winien wspierać klientów w trudnym procesie rozwodowym we wszystkich jego aspektach i tą zasadą się kierujemy.

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.