Upadłość Konsumencka

Adwokat Katarzyna Bugaj-Kotterba, prowadząca Kancelarię Adwokacką Jelenia Góra zajmuje się również doradzaniem i prowadzeniem spraw z zakresu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckich). Kancelaria adwokacka poleca swoją usługę: Upadłość konsumencka Jelenia Góra w ramach której zarówno zajmuje się udzielaniem porad prawnych jednorazowych, jak i reprezentacją dłużników podczas całego toku postępowania likwidacyjnego. Adwokat przygotowuje również wniosek w sprawie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, poradzi jak najlepiej przygotować się do planu spłaty,

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero początek długiej drogi, która ma na celu doprowadzenie do oddłużenia danej osoby. Nie zawsze jednak proces ten jest łatwy. Klienci, którzy zgłaszają się do Kancelarii w Jeleniej Górze są często obciążeni bardzo dużą ilością nieuregulowanych należności (w tym pochodzących z czasów prowadzonych działalności gospodarczych) i równie często ilość wierzytelności i wierzycieli jest przytłaczająca. Klient może liczyć na pełne wsparcie prawne (w tym udzielane porady prawne jelenia góra) ze strony kancelarii adwokackiej w sprawie postępowania upadłościowego (ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz o toku postępowania).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Czym jest upadłość konsumencka Upadłość konsumencka została wprowadzona na dobre do polskiego porządku prawnego w roku 2016, zaś zgodnie z nowelizacją Prawa upadłościowego, która wchodzi w życie z dniem 24.03.2020r. – instytucja ta jeszcze bardziej otwiera się dla zadłużonych. Proces ogłoszenia upadłości osoby fizycznej staje się bardziej dostępny, co nie znaczy że dowolny. Wedle zamierzenia ustawodawcy – korzystniejsze jest, aby osoby zadłużone w wyniku rozmaitych wydarzeń życiowych – wyszły z tzw. szarej strefy i powróciły do funkcjonowania w społeczeństwie (w tym do regulowania obowiązków publicznoprawnych), niż pogłębiały stan zadłużenia, którego całkowita zapłata często nie jest możliwa. Trzeba jednak pamiętać, że postępowanie upadłościowe dla osób fizycznych również charakteryzuje się wieloma ograniczeniami, z którymi upadły musi się zmierzyć. Adwokat Jelenia Góra stara się towarzyszyć klientom w tej drodze i doradzać w sprawie postępowania upadłościowego (głównie w zakresie ogłoszenie upadłości konsumenckiej - tzw. upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej) zgodnie z ich najlepszym interesem.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości Równie istotnym elementem procesu oddłużania jest postępowanie, które prowadzone jest po ogłoszeniu upadłości. Obecnie jest ono prowadzone głównie przez syndyka, który staje się zarządcą majątkiem upadłego. Jest to czas bardzo ważny bowiem w pierwszym okresie wpływa znacząco na późniejsze ustalenia tzw. planu spłat - który to plan jest głównym elementem procesu oddłużania. Należy szczególnie ostrożnie przygotować się do całego postępowania, aby nie narazić się na odmowę ustalenia planu spłat. Taki obrót zdarzeń uniemożliwia uzyskanie finalnego umorzenia zobowiązań upadłego - mimo gdy została ogłoszona wcześniej upadłość. Istotnym jest również sumienne wykonywanie zobowiązań określonych przez syndyka oraz przez Sąd w toku postępowania likwidacyjnego (upadłościowego) oraz czuwanie nad maksymalnie korzystnymi warunkami likwidacji majątku i planu spłat.

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.