Prawo Gospodarcze

Dziedziną regulującą stosunki pomiędzy uczestnikami wymiany handlowej jest prawo gospodarcze. W tym zakresie nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów (obsługa prawna firm w języku polskim, angielskim, ukraiński oraz francuskim).

Nasi adwokaci oferują doradztwo biznesowe oraz finansowe oraz wsparcie w sprawach związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Usługi świadczymy w formie porady, pomocy przy sporządzaniu oraz weryfikowaniu umów, wewnętrznych regulaminów, kontraktów handlowych i wszelkiego rodzaju dokumentów, ale nie tylko. Prawnik służy również pomocą przy rejestracji działalności gospodarczej, kontaktach z ZUS, KRS czy US, a także przy zakładaniu oraz przekształcaniu spółek. W ramach prowadzonej działalności rozwiązujemy także spory gospodarcze – zarówno na drodze polubownej, jak i w toku postępowania sądowego.

Adwokat zapewnia wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Usługi kancelarii świadczymy w Jeleniej Górze oraz Świdnicy.

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.