O nas

Adwokat Jelenia Góra zapewnia wsparcie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, finansowego, gospodarczego, upadłościowego, administracyjnego, ale nie tylko. Bugaj Adwokaci to kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze, która podejmuje się również prowadzenia spraw nietypowych zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Dla osób, którzy chcieliby zasięgnąć informacje na temat upadłości osoby fizycznej – polecamy usługę upadłość konsumencka Jelenia Góra

Usługi świadczymy nie tylko w języku polskim, ale i angielskim oraz francuskim. Dlatego nasza kancelaria obsługuje podmioty zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Nasz adwokat świadczy wsparcie w formie porady, pomocy w prowadzeniu negocjacji i mediacji, sporządzania stosownej dokumentacji, a także reprezentowania interesów klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz administracyjnym. Ponadto opracowujemy i weryfikujemy umowy handlowe, regulaminy, kontrakty i inne, różnego rodzaju pisma.

Mogą nam Państwo powierzyć także przygotowanie i złożenie przed odpowiednim organem odwołań od decyzji (sądowych, jak i administracyjnych). Prawnik świadczy pomoc zarówno w postaci jednorazowego wsparcia przy konkretnej sprawie, jak i w ramach stałej współpracy. Kancelarię tworzą prawnicy będący absolwentami Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszych klientów czekamy w kancelarii w Jeleniej Górze oraz Świdnicy. W celu ustalenia terminu wizyty i warunków współpracy konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy. Jako kancelaria prawna przestrzegamy zasad etyki zawodowej oraz zasad dotyczących tajemnicy adwokackiej.

Porady prawne

Klientom naszej kancelarii adwokackiej zapewniamy porady prawne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, gospodarczych, cywilnych, spadkowych, administracyjnych i nie tylko.
Adwokat zapewnia również stałe doradztwo dla podmiotów gospodarczych.

Prawo gospodarcze

Adwokat Jelenia Góra zapewnia wsparcie w sprawach regulowanych przez prawo gospodarcze. Jest to zarówno stała obsługa firm, jak i przygotowywanie i opiniowanie umów, kontraktów, regulaminów i innych dokumentów oraz procedur.

Prawo karne

Nasi adwokaci w Jeleniej Górze i Świdnicy podejmują się obrony klientów w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Reprezentujemy klienta przed sądami i organami administracyjnymi, a także przygotowujemy pozwy oraz pisma procesowe.

Upadłość konsumencka

Kancelaria zapewnia wsparcie w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym zakresie oferujemy doradztwo i przygotowanie do dalszych czynności, a także reprezentowanie klienta w prowadzonym postępowaniu.

Formularz kontaktowy

W ramach prowadzonych usług kancelaria adwokacka Jelenia Góra oferuje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu wstępnego z Kancelarią w zakresie interesującego Państwa zagadnienia. W zależności od konkretnej sprawy porada prawna może być udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź po przeprowadzeniu spotkania w Kancelarii. Otrzymacie Państwo również informację o wysokości wynagrodzenia za konkretną poradę, które jest indywidualnie ustalane.

Wprowadzenie powyższej usługi ma na celu zachęcenie do tego, aby nie obawiali się Państwo zapobiegać potencjalnym problemom, które może rozwiązać nasz adwokat.Wypełnij pola
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Artur Bugaj adw. Artur Bugaj – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat aktywny od roku 1984. Po zdaniu egzaminu adwokackiego praktykę adwokacką rozpoczął w Wałbrzychu, na początku lat 90-tych przenieść się do Świdnicy, gdzie pracuje do dzisiaj. W ciągu kariery udzielał się w samorządzie adwokackim m.in był wieloletnim członkiem w zespole wizytatorów ora zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego. Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Zasłużony adwokaturze” w roku 2015. Specjalizuje się w sprawach spadkowych, gospodarczych, karnych i karnoskarbowych oraz upadłościowych. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami niemieckimi na terenie Polski. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu kadencji 2016.

tel.kom.:501-239-627   e-mail: ab@bugaj-adwokaci.pl


Adwokat Jelenia Góra Katarzyna Bugaj-Kotterba adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (2009), Uniwersité Robert Schuman w Strasbourgu – Certyfikat Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (2007) oraz Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie, gdzie uzyskała tytuł magistra LL.M. ze specjalnością z prawa konkurencji, pod kierownictwem prof. José Luis da Cruz Vilaça – zasłużonego w rozwoju UE, obecnie Sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktykowała w Polsce i zagranicą, m.in. podczas stażów w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu oraz w portugalskiej Kancelarii PLMJ, Sociedade de Advogados, RL. Biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz portugalskim na poziomie zaawansowanym. Posiada szczególną wiedzę m.in. z zakresu doradztwa przedsiębiorstwom branży finansowej oraz w zakresie upadłości konsumenckiej. Nadto, prowadzi sprawy cywilne – gospodarcze, rodzinne i karne. Adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, od roku 2018, jest wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

tel.kom.: 501-334-204   e-mail: kbk@bugaj-adwokaci.pl


Usługi

Bugaj Adwokaci w Jeleniej Górze oferuje usługi doradztwa prawnego, które są skierowane zarówno do klienta indywidualnego, jak i do podmiotów gospodarczych, wiedząc że różne kategorie klientów mają różne oczekiwania i wymagają odmiennego podejścia. Staramy się dostosowywać zakres i treść swoich usług do aktualnych potrzeb klientów.

Nasza Kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze oferuje zarówno doradztwo stałe oraz incydentalne. Zapewniamy prowadzenie spraw indywidualnych, reprezentację w postępowaniach sądowych, przedsądowych i administracyjnych, oraz pomoc w negocjacjach i mediacjach. Pomagamy również uzyskiwać odszkodowania i udzielamy porad prawnych.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną głównie w zakresie prawa gospodarczego i karnego upadłościowego (w tym: upadłości konsumenckiej – nasza usługa upadłość konsumencka Jelenia Góra).

Kancelaria adwokacka również świadczy usługi z prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego, oraz chętnie przyjmuje sprawy nietypowe.

Główne zagadnienia usług doradczych i prowadzonych spraw:

  • prawo gospodarcze: procedury w firmach, umowy handlowe, kontrakty handlowe, spory gospodarcze, spółki handlowe, obsługa prawna firm
  • prawo karne: obrona, sprawy karno-skarbowe, areszt
  • prawo cywilne: sprawy o zapłatę, podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie
  • prawo pracy: roszczenia pracownicze, niezasadne zwolnienie
  • prawo rodzinne: alimenty, władza rodzicielska, rozwód- prawo administracyjne: odwołania od decyzji

Kancelaria prowadzi obsługę klientów w językach angielskim i francuskim.

Współpraca z Kancelarią z Jeleniej Góry cechuje się dużą elastycznością. W zależności od zapotrzebowania ustalamy terminy wizyt, kontaktów i porad prawnych, adwokat w Jeleniej Górze stara się odpowiadać na Państwa pytania w najkrótszym możliwym czasie.

Cennik

Nasza kancelaria adwokacka stara się dostosowywać należne wynagrodzenie za świadczone usługi, biorąc pod uwagę rozsądne możliwości klientów, nakład pracy (w tym ilość czynności) oraz czas poświęcony na dane zagadnienie.

Obowiązują Nas co najmniej stawki minimalne, wynikające z aktualnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie opłat za czynności adwokackie - stawki adwokackie pdf

Kancelaria i adwokat oferuje możliwość dostosowania sposobu rozliczenia do specyfiki sprawy, bądź współpracy. Przewiduje się:

  • wynagrodzenie za konkretną czynność;
  • wynagrodzenie za godzinę pracy;
  • wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną;
  • ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne;
  • wynagrodzenie za reprezentację przed daną instancją w postępowaniach przed organami sądowymi i administracyjnymi z uwzględnieniem ilości terminów posiedzeń przed organami administracji i/lub sądowymi.

Kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze dopuszcza możliwość ustalenia odmiennego sposobu wynagrodzenia, w zależności od konkretnych okoliczności.

Kontakt
58-100 Świdnica, pl. Grunwaldzki 6/1

tel.: (74)85-20-586
fax: (74)85-20-586
e-mail: kancelaria.sca@bugaj-adwokaci.pl
58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 22/1a
Vis-a-vis Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

tel.: 501-334-204
tel.: 734-449-178
tel.: (75)619-70-30
e-mail: kancelaria.jg@bugaj-adwokaci.pl
Województwo dolnośląskie

NIP: 8842672336
REGON: 022357280