O nas

Kancelaria Adwokacka zapewnia wsparcie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, finansowego, gospodarczego, upadłościowego, administracyjnego. Bugaj Adwokaci to kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze, która podejmuje się również prowadzenia spraw nietypowych zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Dla osób, którzy chcieliby zasięgnąć informacje na temat upadłości osoby fizycznej – polecamy usługę upadłość konsumencka Jelenia Góra

Usługi świadczymy nie tylko w języku polskim, ale i angielskim, francuskim oraz ukraińskim. Dlatego nasza kancelaria obsługuje podmioty zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Adwokaci świadczą wsparcie w formie porady, pomocy w prowadzeniu negocjacji i mediacji, sporządzania stosownej dokumentacji, a także reprezentowania interesów klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz administracyjnym. Ponadto opracowujemy i weryfikujemy umowy handlowe, regulaminy, kontrakty etc…

Jako kancelaria adwokacka przestrzegamy zasad etyki zawodowej oraz zasad dotyczących tajemnicy adwokackiej.
Formularz kontaktowy

W ramach prowadzonych usług kancelaria adwokacka Jelenia Góra oferuje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu wstępnego z Kancelarią w zakresie interesującego Państwa zagadnienia. W zależności od konkretnej sprawy porada prawna może być udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź po przeprowadzeniu spotkania w Kancelarii. Otrzymacie Państwo również informację o wysokości wynagrodzenia za konkretną poradę, które jest indywidualnie ustalane.

Wprowadzenie powyższej usługi ma na celu zachęcenie do tego, aby nie obawiali się Państwo zapobiegać potencjalnym problemom, które może rozwiązać nasz adwokat.Wypełnij pola
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Artur Bugaj adw. Artur Bugaj – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat aktywny od roku 1984. Po zdaniu egzaminu adwokackiego praktykę adwokacką rozpoczął w Wałbrzychu, na początku lat 90-tych przenieść się do Świdnicy, gdzie pracuje do dzisiaj. W ciągu kariery udzielał się w samorządzie adwokackim m.in był wieloletnim członkiem w zespole wizytatorów ora zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego. Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Zasłużony adwokaturze” w roku 2015. Specjalizuje się w sprawach spadkowych, gospodarczych, karnych i karnoskarbowych oraz upadłościowych. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami niemieckimi na terenie Polski. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu kadencji 2016.

tel.kom.:501-239-627   e-mail: ab@bugaj-adwokaci.pl


Adwokat Jelenia Góra Katarzyna Bugaj-Kotterba adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (2009), Uniwersité Robert Schuman w Strasbourgu – Certyfikat Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (2007) oraz Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie, gdzie uzyskała tytuł magistra LL.M. ze specjalnością z prawa konkurencji, pod kierownictwem prof. José Luis da Cruz Vilaça  – zasłużonego w rozwoju UE, obecnie Sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktykowała w Polsce i zagranicą, m.in. podczas stażów w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu oraz w portugalskiej Kancelarii PLMJ, Sociedade de Advogados, RL. Biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz portugalskim na poziomie zaawansowanym. Posiada szczególną wiedzę m.in. z zakresu doradztwa przedsiębiorstwom branży finansowej oraz w zakresie upadłości konsumenckiej. Nadto, prowadzi sprawy cywilne – gospodarcze, rodzinne i karne. Adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, od roku 2018, jest wpisana na  listę stałych mediatorów  prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

tel.kom.: 501-334-204   e-mail: kbk@bugaj-adwokaci.pl


Adwokat Jelenia Góra Katarzyna Bugaj-Kotterba adw. Anastasiia Lemba Jestem ukraińskim adwokatem, wpisanym na listę prawników zagranicznych w Polsce W latach 2003 – 2008 studiowałam na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Władimira Daly w Ługańsku. W 2008 roku ukończyłam naukę uniwersytecką otrzymując tytuł magistra nauk prawnych. Na podstawie decyzji № 14 Kwalifikacyjnej Dyscyplinarnej Komisji Adwokatury Regionu Ługańskiego z dnia 20 września 2012 r. otrzymałam certyfikat prawa wykonywania zawodu adwokata № 1085. Certyfikat №135.
Jestem zarejestrowany w Radzie Adwokackiej Kijowa.  Przez 10 lat praktykowałem prawo na Ukrainie. Mieszkam w Polsce od marca 2022 roku. Decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu zostałam wpisany na listę prawników zagranicznych.  Podczas mojej wieloletniej praktyki prawniczej posiadam wiedzę teoretyczną i doświadczenie w różnych dziedzinach prawa ukraińskiego.

tel.kom.: 882-487-233  


Usługi

Bugaj Adwokaci w Jeleniej Górze oferuje usługi doradztwa prawnego, które są skierowane zarówno do klienta indywidualnego, jak i do podmiotów gospodarczych, wiedząc że różne kategorie klientów mają różne oczekiwania i wymagają odmiennego podejścia. Staramy się dostosowywać zakres i treść swoich usług do aktualnych potrzeb klientów.

Nasza Kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze oferuje zarówno doradztwo stałe oraz incydentalne. Zapewniamy prowadzenie spraw indywidualnych, reprezentację w postępowaniach sądowych, przedsądowych i administracyjnych, oraz pomoc w negocjacjach i mediacjach. Pomagamy również uzyskiwać odszkodowania i udzielamy porad prawnych.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną głównie w zakresie prawa gospodarczego i karnego upadłościowego (w tym: upadłości konsumenckiej – nasza usługa upadłość konsumencka Jelenia Góra).

Kancelaria adwokacka również świadczy usługi z prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego, oraz chętnie przyjmuje sprawy nietypowe.

Główne zagadnienia usług doradczych i prowadzonych spraw:

 • prawo gospodarcze: procedury w firmach, umowy handlowe, kontrakty handlowe, spory gospodarcze, spółki handlowe, obsługa prawna firm
 • prawo karne: obrona, sprawy karno-skarbowe, areszt
 • prawo cywilne: sprawy o zapłatę, podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie
 • prawo pracy: roszczenia pracownicze, niezasadne zwolnienie
 • prawo rodzinne: alimenty, władza rodzicielska, rozwód- prawo administracyjne: odwołania od decyzji

Kancelaria prowadzi obsługę klientów w językach angielskim, francuskim i ukraińskim.

Współpraca z Kancelarią z Jeleniej Góry cechuje się dużą elastycznością. W zależności od zapotrzebowania ustalamy terminy wizyt, kontaktów i porad prawnych, adwokat w Jeleniej Górze stara się odpowiadać na Państwa pytania w najkrótszym możliwym czasie.

Teraz również obsługujemy klientów z Ukrainy !!!

Zapewniamy prawną ochronę interesów Klientów w zakresie prawa rodzinnego, zarówno na terenie Polski jak i Ukrainy.

Lista usług prawnych:

 • konsultacje we wszelkich kwestiach prawa rodzinnego;
 • sporządzanie i składanie pozwu rozwodowego;
 • sporządzenie i złożenie wniosku o odzyskanie alimentów;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów o podział majątku wspólnego małżonków;
 • rozstrzyganie spraw prawnych związanych z adopcją, opieką, pozbawieniem praw rodzicielskich i innych o dowolnej złożoności

Świadczymy usługi profesjonalnego tłumaczenia prawniczego na język ukraiński wszelkich dokumentów prawnych pisanych w języku polskim (umowy, umowy, akty, dokumenty związane z zatrudnieniem, dokumenty założycielskie i inne). Równolegle analizujemy treść wszelkich dokumentów napisanych w języku polskim. Należy pamiętać, że nie jest to tłumaczenie przysięgłe!

Konsultacje prawne w bieżących sprawach powstałych w czasie stanu wojennego na Ukrainie oraz pełna obsługa prawna spraw:

 • żądanie dokumentów urodzenia/małżeństwa/rozwodu/śmierci;
 • ustalenie faktu narodzin i śmierci;
 • odszkodowania za straty materialne spowodowane działaniami wojennymi;
 • rejestracja opieki i opieki;
 • realizacja warunków umów kredytowych i nakaz spłaty kredytów;
 • zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, rozwiązywaniem umów o pracę i inne.

Ponadto świadczymy następujące usługi:

 • archiwalne wyszukiwania dokumentów;
 • odzyskiwanie utraconych dokumentów edukacyjnych;
 • ustalenie faktów mających znaczenie prawne w postępowaniu sądowym (fakt uzyskania wyższego wykształcenia i inne fakty).

Cennik

Nasza kancelaria adwokacka stara się dostosowywać należne wynagrodzenie za świadczone usługi, biorąc pod uwagę rozsądne możliwości klientów, nakład pracy (w tym ilość czynności) oraz czas poświęcony na dane zagadnienie.

Obowiązują Nas co najmniej stawki minimalne, wynikające z aktualnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie opłat za czynności adwokackie - stawki adwokackie pdf

Kancelaria i adwokat oferuje możliwość dostosowania sposobu rozliczenia do specyfiki sprawy, bądź współpracy. Przewiduje się:

 • wynagrodzenie za konkretną czynność;
 • wynagrodzenie za godzinę pracy;
 • wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną;
 • ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne;
 • wynagrodzenie za reprezentację przed daną instancją w postępowaniach przed organami sądowymi i administracyjnymi z uwzględnieniem ilości terminów posiedzeń przed organami administracji i/lub sądowymi.

Kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze dopuszcza możliwość ustalenia odmiennego sposobu wynagrodzenia, w zależności od konkretnych okoliczności.

Kontakt
58-500 Jelenia Góra, ul. Matejki 22/1a
Vis-a-vis Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

tel.: 501-334-204
tel.: 734-449-178
tel.: (75)619-70-30
e-mail: kancelaria.jg@bugaj-adwokaci.pl Klauzula informacyjna RODO
Województwo dolnośląskie

NIP: 8842672336
REGON: 022357280
×
НОВА ПОСЛУГА - ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ З УКРАЇНИ
На даний момент Канцелярія надає комплексні послуги громадянам України. Допомагаємо у справах, пов’язаних із проживанням у Польщі, працевлаштуванням, у цивільних та сімейних справах, у кримінальних справах. Ми допомагаємо відкрити бізнес у Польщі та в багатьох офіційних справах. Крім того, ми маємо можливість отримати та відновити актуальні документи з території України, а також надаємо допомогу в сфері польсько-українських перекладів (це не присяжні переклади).
Контакти для клієнтів з України: +48 882 487 233

NOWA USŁUGA - OBSŁUGA KLIENTÓW Z UKRAINY
Obecnie Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi obywateli z Ukrainy. Pomagamy w sprawach związanych z pobytem na terenie Polski, zatrudnieniem, w sprawach cywilnych, rodzinnych, oraz w sprawach karnych. Pomagamy założyć działalność gospodarczą w Polsce oraz w wielu sprawach urzędowych. Nadto, jesteśmy w stanie uzyskiwać i odszukiwać bieżące dokumenty z terenu Ukrainy, oraz świadczymy pomoc w zakresie tłumaczeń polsko-ukraińskich (nie są to tłumaczenia przysięgłe).
Kontakt dla klientów z Ukrainy: +48 882 487 233